Výtvarné dílo

Ježek I.

Ježek I.

Naturfakt. Přírodou a letícím ptákem náhodně vytvořené dílo.

2006, neprodejné

Zobrazit Zobrazit
Ježek II.

Ježek II.

Naturfakt. Přírodou náhodně vytvořený sourozenec.

2020, neprodejné

Zobrazit Zobrazit
Sundej svého Ježíše z kříže

Sundej svého Ježíše z kříže

Série plastik

2010 – 2017, rozdáno

Zobrazit Zobrazit
Mlhovina statečného králíčka

Mlhovina statečného králíčka

Akryl střílený pistolí a dělem na sololit

2006, soukromá sbírka

Zobrazit Zobrazit
Dvojčata

Dvojčata

Akryl střílený pistolí a dělem na sololit, diptych 2 x 58 x 80 cm.

2006, soukromá sbírka

Zobrazit Zobrazit
Červ

Červ

Akryl střílený pistolí na sololit 67 x 67 cm

2006, soukromá sbírka

Zobrazit Zobrazit
Trochu modré

Trochu modré

Akryl střílený pistolí a dělem na sololit 103 x 80 cm

2006, soukromá sbírka

Zobrazit Zobrazit
Temno

Temno

Akryl střílený pistolí a dělem na sololit 127 x 67 cm

2006, soukromá sbírka

Zobrazit Zobrazit
Zeď

Zeď

Betonovo-skleněná interaktivní plastika. Zeď mezi národy, mezi lidmi, v nás samých.

Výška 2.3 m, šířka 1,6 m, váha320 kg
Light design: fa. Precilum, sound design: Tomáš Háček

2018 https://www.youtube.com/shorts/FWDgdhQLznE https://www.youtube.com/shorts/iyxbnoH-gR8

Zobrazit Zobrazit
Weihnachtsbaum

Weihnachtsbaum

Interaktivní betonová plastika.

Výška 2,2 m, váha 420 kg
Software: Archona Labs
https://www.youtube.com/shorts/sXQB_iyhcBQ
https://www.youtube.com/shorts/ZaPpyYzeeGY

2019

Zobrazit Zobrazit
Noa – „Ik adem wel maar leef niet meer”

Noa – „Ik adem wel maar leef niet meer”

Materiál: SMTXDílo „Noa“ mělo být v prvé řadě kritikou sexuálního násilí, šovinizmu, patriarchátu a militarismu. Mělo být kritikou moci uniforem, které po staletí vytváří kult síly k ochraně svobod a zároveň schizofrenně staví své vědomí mužské síly nad ostatními, tak jako to bylo v případě Noy Pothoven. Ta musela už v jedenácti letech čelit sexuálnímu obtěžování a ve čtrnácti letech znásilněním od dvou mužů.

Od počátečního přemítání nad tím, co člověka zformovalo k tak silnému nutkání, že sexuálně zmrzačí druhého člověka, navíc dítě, jsem obrátil pozornost od těchto drsných témat k myšlence svobody, kdy se existencialisticky jeví odebrání vlastního života jako jediná dokonalá svoboda. Ani tato myšlenka mě však při tvorbě neuspokojovala a přes krátké přemítání nad fenoménem odpuštění, nalézám pro plastiku slovní spojení: pokoj, mír a klid. Tím se ale posílen vracím na „počátek“, který je vystavěný na životech a smrti lidí v celých generací.“

Kromě vytvoření a vystavení sochy, jsem posledních deset dní před vernisáži v Galerii Prostor ( 1. června 2020 ) nepřijímal potravu, jakožto součást díla.

Nizozemská dívka Noa Pothoven od napadení trpěla silnými depresemi, na jejichž základě chtěla podstoupit eutanazii. Ta ji pro její nízký věk nebyla dovolena, tak v pouhých sedmnácti letech v doprovodu svých rodičů dobrovolně zemřela na vyčerpání žízní a hladem.

2020, mhr

Zobrazit Zobrazit
KANAÁN

KANAÁN

@stor@a /st/ o c/rt@tud@n/ a fr@cț@un@lor, a rřzboa@/lor 歴@ a lupt/lor p/ntru put/r/. D/c/nța 歴@ žnț/l/g/r/a pol@t@cř nu au fost n@c@odatř luat/ ca o modal@tat/ žnrřdřc@natř 歴@ n/sch@mbatř d/ d@r@jar/ a soc@/třț@@, c@ ma@ d/grabř ca o alt/rnat@vř la "anormal@tat/a" d@n t@mp d/ pac/. 歴@ žn astf/l d/ mom/nt/, când @n@m@l/ luptřtor@lor s/ od@hn/sc, apar/ jocul c@v@l@zaț@/@, al d@alogulu@ 歴@ al cřutřr@@ d/ a žnț/l/g/ op@n@@l/ c/lorlalț@; p@lon@@ d/ bazř a@ pol@t@c@@ d/mocrat@c/. Dar urmřr@r/a constantř a unu@ acord žn cadrul unu@ d@alog pol@t@c d/c/nt par/ n/sfâr歴@tř 歴@ @nd/c@sř. @ar ac/astř apar/ntř @nd/c@z@/ stârn/歴t/ rřzbo@n@c@ cu o r/tor@cř pol@t@cř ascuț@tř car/, pr@n poz@ț@a lor hotřrâtř, popul@smul 歴@ r/sp@ng/r/a pr@nc@p@alř a op@n@@lor c/lorlalț@, par žncr/zřtor@ 歴@ ca ad/vřraț@ l@d/r@. Pol@t@ca d/c/ntř žnc/p/ sř f@/ p/rc/putř d/ c/třț/an ca f@@nd slabř žn ac/st cont/xt. C/třț/anul nu vr/a un l@d/r slab. /l cons@d/rř cř d/c@z@@l/ @m/d@at/, f/rm/, s@gur/, sunt c/l/ cor/ct/. Cř přr/r@l/ c/lorlalț@ n/hotřrâț@ sunt dřunřtoar/. C/třț/anul nu-歴@ dř s/ama cř d/mocraț@a a fost žnlocu@tř d/ popul@sm, car/ ar/ un sp@r@t m@l@tant. Žncr/d/r/a pol@t@cř m@l@tantř žn s@n/ a câ歴t@gat břtřl@@, rřzboa@/ žn @stor@a om/n@r@@, dar nu poat/ stab@l@ n@c@odatř o pac/ durab@lř. P/ntru o conduc/r/ put/rn@cř /st/ o t/amř constantř d/ a p@/rd/ put/r/a. Ac/歴t@ l@d/r@ s/ aflř sub o pr/s@un/ constantř, nu au žncr/d/r/ žn n@m/n@ 歴@ /xp/r@m/nt/azř o n/sfâr歴@tř žngr@jorar/ 歴@ t/amř žn @nt/r@orul lor, luptându-s/ cu /@ žn歴@歴@, cřutând du歴manul, d/oar/c/ žn mom/ntul žn car/ @nam@cul @nt/rn sau /xt/rn /st/ r/cunoscut 歴@ gřs@t, žngr@jorar/a 歴@ t/ama d@spar. Amb@val/nța 歴@ t/ama l@d/r@lor s/ rřsfrâng/ sub d@f/r@t/ form/ asupra altor oam/n@, asupra naț@un@@. R/tor@ca durř 歴@ n/d/mocrat@cř d/v@n/ l@mbajul m@l@tant@smulu@. . Ac/st lucru tr/z/歴t/ alt/ cap/t/ popul@st/ 歴@ @ntrans@g/nt/ 歴@ alt/ țřr@. Urm/azř un confl@ct rřzbo@n@c. Rřzbo@ul /st/ obs/s@a fr@c@@ c/lor car/ nu pot přstra pac/a. O břtřl@/ žntr/ do@ l@d/r@, do@ la歴@, douř naț@un@ la歴/, @ar pr@ntr/ c/@ morț@ s/ cautř /ro@ 歴@ s/ žnc/arcř sř s/ /xpl@c/ d/ c/ s-a žntâmplat ac/st lucru 歴@ c@n/ /st/ v@novat. C/třț/anul, omul d/ rând, al/gřtorul, /st/ d/ v@nř, p/ntru cř l@d/r@@ 歴@ pol@t@c@/n@@ sunt mod/laț@ d/ op@n@@l/ oam/n@lor ob@歴nu@ț@. 歴@, žn c/l/ d@n urmř, oam/n@@ al/g unul d@n douř lucrur@: d/c/nța sau c/rt@tud@n/a c@clulu@ @stor@/@.

AKRYL STŘELENÝ DĚLEM NA SOLOLIT - 145 x 85 cm

2020

Zobrazit Zobrazit
Slova I – Black slave Slav

Slova I – Black slave Slav

Akryl na sololitu 135x120

Historie se mění, slova zůstávají.

2022

Zobrazit Zobrazit
SLOVA III a zamyšlení se nad nimi – Evil doesn't exist

SLOVA III a zamyšlení se nad nimi – Evil doesn't exist

Akryl na sololitu 145x120

Události, které nejsme schopni v určitou chvíli pochopit.

2022

Zobrazit Zobrazit
SLOVA II a zamyšlení se nad nimi – DEMOCRACY FOR SALE

SLOVA II a zamyšlení se nad nimi – DEMOCRACY FOR SALE

Akryl na sololitu 135x120
2022

Zobrazit Zobrazit
PIEDESTAL

PIEDESTAL

zlato, písek 45x45x75cm

2022

Zobrazit Zobrazit
Tradiční Vánoce na Valašsku

Tradiční Vánoce na Valašsku

Performance art

Galerie Prostor - 1.12.2019

Zobrazit Zobrazit
Kaleidoskop

Kaleidoskop

Enviromentální dílo

2022

Zobrazit Zobrazit

Peníze za výtvarná díla jsou určena pro dobročinné účely. Zájemce si dílo zablokuje a předloží, kterou dobročinnou organizaci, nebo organizace, míní finančním darem podpořit. Po odsouhlasení vloží prodejní částku na transparentní účet, nebo účty dobročinných organizací svým jménem, nebo jménem své firmy, či organizace.

Preferují se dobročinné organizace navazující svým zaměřením na poselství díla.

Příklad, u plastiky Noa – „Ik adem wel maar leef niet meer“ je preference věnovat částku organizaci, která se zaměřuje na pomoc a prevenci problematiky pohlavního zneužívání a týrání žen a dětí, jejich rovnoprávnost, apd.